Prevenire și Stingere Incendii

Vest Instal S.R.L. este o companie autorizata I.G.S.U. pentru proiectarea de instalatii stingere incendii, sisteme desfumare, sisteme detecție și semnalizare

Pentru stabilirea concepţiei generale privind siguranţa la foc se ţine seama de principiile de organizare pentru apărare împotriva incendiilor, cerinţele de proiec­tare şi executare a construcţiilor şi insta­laţiilor de combaterea a incendiilor şi cri­teriile de performanţă cu factorii care de­termină aceste criterii. De asemenea tre­buie să se ţină seama de efectele nega­tive care pot interveni in caz de incendiu asupra construcţiilor şi instalaţiilor, pre­cum şi asupra utilizatorilor.

Necesarul specific de apă pentru combaterea incendiilor se stabileşte în funcţie de destinaţia şi categoria de importanţă a clădirii, natura materiale¬lor, densitatea sarcinii termice, tipul instalaţiei utilizate etc.

Dotarea diferitelor categorii de clă¬diri şi a instalaţiilor tehnologice cu in¬stalaţii de alimentare cu apă rece pentru combaterea incendiilor se ba¬zează pe normele legale de prevenire şi stingere a incendiilor.

Pentru combaterea incendiilor se prevede o anumită rezervă de apă stocată în rezervoare (rezervă intangibilă), al cărei volum se determină în funcţie de tipul instalaţiilor alimentate şi de durata de calcul (teoretică) de funcţionare a acestora, în caz de incendiu.

Stabilirea tipurilor de instalaţii de alimentare cu apă rece, pentru combaterea incendiilor, ce urmează a fi montate în clădiri, depinde de: destinaţia clădirii (de locuit, social-culturală, industrială etc), mărimea clădirii (volumul construit şi numărul de etaje), numărul de persoane, gradul de rezistentă la foc şi categoria de pericol de incendiu a clădirii, importanţa clădirii sau Ia bunurilor şi materialelor adăpostite în clădiri, precum si de alţi factori tehnici sau economici.

Rolul Vest Instal S.R.L. este de a asigura soluții profesionale și durabile tuturor clienților noștri, ușor de utilizat pe termen lung.

Proiectare sisteme de stingere incendii

Caracteristici:

  • echipament de control si semnalizare (centrala de semnalizare)
  • dispozitive de detectie automata (fum, temperatura, flacara, gaze nocive)
  • dispozitive manuale de semnalizare a incendiului
  • dispozitive de alarmare acustice si optice
  • dispozitive de comanda a sistemelor automate de protectie
  • dispozitiv de transmitere a semnalelor de alarma si defect la distanta
  • echipament de alimentare cu energie electrica

Servicii conexe

Proiectare instalații electrice

Proiectare instalații sanitare

Proiectare instalații H.V.A.C.

P.S.I. (Prevenire și Stingere Incendii)

Proiectare sisteme de alimentare cu apă

Proiectare sisteme de canalizare

Proiectare sisteme de irigații

Execuție