Sisteme de irigații

Vest Instal S.R.L. este o companie atestată de Ministerul Apelor si Padurilor în vederea elaborării documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor, respectiv proiectarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și irigații.

România prezintă un risc considerabil faţă de schimbările climatice, efectele acestora fiind în mod clar reflectate de modificările în regimul de temperatură şi precipitaţii, în principal, începând din anul 1961 şi până în prezent, zonele cele mai afectate conform rapoartelor internaţionale relevante şi analizelor şirurilor de date climatologice pentru perioada 1901-2010 efectuate de Administraţia Naţională de Meteorologie fiind situate în partea de sud, sud – est şi est a ţării.

Secetele, inundaţiile şi alte probleme legate de schimbările climatice au un impact semnificativ asupra stabilităţii producţiei şi a securităţii alimentare naţionale, iar lipsa unei infrastructuri adecvate contribuie la limitarea oportunităţilor de dezvoltare economică în pofida existenţei potenţialului din agricultură.

Secetele pot dura de la câteva zile până la câteva luni, având ca rezultat o variabilitate ridicată a producţiei agricole, mai ales în regiunile cu vulnerabilitate accentuată, în prezent, şi cu un potenţial de adaptare redus, afectând rezultatele întregului an de producţie agricolă şi având consecinţe negative asupra aprovizionării cu alimente şi economiei naţionale.

Amenajările de irigații sunt într-un stadiu avansat de degradare şi pe 75 % din suprafaţa acestor amenajări, irigaţiile nu sunt funcţionale, iar cele funcţionale sunt ineficiente din punct de vedere al consumului de apă şi energie şi costisitoare pentru fermieri.

Infrastructura principală de irigații este alcătuită din prize, staţii de pompare de bază (fixe sau plutitoare), inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune.

Restabilirea capacităţilor existente de irigaţii reprezintă o măsură de bază pentru dezvoltarea sectorului agricol în România. Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii va conduce la creşterea randamentelor de funcţionare ale amenajărilor de irigaţii cu reflectare directă în reducerea tarifului/1000 m 3 apă pompată, ceea ce va crea posibilităţi mai mari fermierilor pentru utilizarea apei pentru irigaţii.

Rolul Vest Instal S.R.L. este de a asigura soluții profesionale și durabile tuturor clienților noștri, ușor de utilizat pe termen lung.

Proiectare sisteme de irigații

Sistemele de irigații cuprind:

  • prize
  • staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile
  • staţii de repompare
  • canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune
  • construcţii hidrotehnice.

Servicii conexe

Proiectare instalații electrice

Proiectare instalații sanitare

Proiectare instalații H.V.A.C.

P.S.I. (Prevenire și Stingere Incendii)

Proiectare sisteme de alimentare cu apă

Proiectare sisteme de canalizare

Proiectare sisteme de irigații

Execuție