Instalații H.V.A.C.

Vest Instal S.R.L. este o companie cu o experiență vastă în proiectarea sistemelor H.V.A.C (Încălzire, Ventilație și Aer Condiționat) prin folosirea programelor C.A.D. de asistare la proiectare obținând rezultate rapide cu erori minime, respectând reglementările în vigoare.

Prescurtarea H.V.A.C. vine de la: Heating (H), Ventilation (V), Air conditioning (AC) cu traducere in limba romana Incalzire, Ventilatie si Aer Conditionat.

Instalaţiile de ventilare și climatizare au rolul de a menține starea aerului din încăperi, respectiv temperatura, umiditatea, viteaza și puritatea, în anumite limite dinainte stabilite, în tot timpul anului, indiferent de variația factorilor meteorologici, a degajărilor și a consumurilor de căldură interioare.

Calitatea mediului în care oamenii își desfășoară activitatea are o influență complexă asupra acestora, atât din punct de vedere igienico-sanitar cât și al randamentului activității. Calitatea mediului se apreciază atat dupa valoarea parametrilor principali ai confortului cat si prin intermediul altor factori secundari cum ar fi purtatea aerului, gradul de ionizare, calitatea iluminatului, nivelul de zgomot și altele.

La orice sistem de ventilare (sau climatizare) este necesar sa se introduca in incaperi aer tratat (aer refulat, aer introdus) care sa preia noexele in exces (caldura, umiditate, gaze, vapori, praf) si sa le elimine odata cu acesta (aer respirat, aer absorbit) din incaperi, dupa care totul sa fie indepartat in exterior (aer evacuat).

Instalatiile de ventilare si climatizare pot fi diferentiate dupa modul de vehiculare a aerului, dupa extensia spatiului supus ventilarii, dupa diferenta de presiune dintre incaperea ventilata si incaperile adiacente, dupa gradul de complexitate al tratarii aerului in functie de cerintele tehnologice sau de confort sau dupa alte criterii.

Rolul Vest Instal S.R.L. este de a asigura soluții profesionale și durabile tuturor clienților noștri, ușor de utilizat pe termen lung.

Proiectare instalații H.V.A.C

Principalele obiective ale unui sistem HVAC:

  • Evacuarea aerului viciat
  • Introducerea aerului proaspat
  • Filtrarea aerului proaspat
  • Controlul temperaturii
  • Controlul umiditatii
  • Recuperarea energiei
  • Sa fie silentios
  • Sa fie economic

D.T.A.C Instalații

Realizare D.T.A.C. instalații pentru locuințe unifamiliale inclusiv verificările aferente cu verificatori autorizati M.L.P.A.T.

300 EUR + TVA

Servicii conexe

Proiectare instalații electrice

Proiectare instalații sanitare

Proiectare instalații H.V.A.C.

P.S.I. (Prevenire și Stingere Incendii)

Proiectare sisteme de alimentare cu apă

Proiectare sisteme de canalizare

Proiectare sisteme de irigații

Execuție